Lịch hoạt động

NGÀY

SÂN KHẤU NGÔI SAO

SÂN KHẤU DẾ MÈN SHOW DIỄU HÀNH
THỨ 7

11h: Chương trình ca nhạc

16h: Chương trình ca nhạc

11h: Ca múa nhạc thiếu nhi

15h: Show rối 

Không diễn
CHỦ NHẬT

11h: Chương trình ca nhạc

16h: Chương trình ca nhạc

11h: Ca múa nhạc thiếu nhi

13h: Show kịch 

16h: Show rối

10h30: Show diễu hành Đầm Sen